شهر فرنگ / اکران فیلم خارجی، آری یا نه؟

شهر فرنگ / اکران فیلم خارجی، آری یا نه؟
یک تهیه کننده سینما گفت: تا زمانی که ظرفیت لازم برای اکران فیلم های داخلی ایجاد نشده، امکان اکران فیلم های خارجی وجود ندارد.
۲۲:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


شهر فرنگ / اکران فیلم خارجی، آری یا نه؟

یک تهیه کننده سینما گفت: تا زمانی که ظرفیت لازم برای اکران فیلم های داخلی ایجاد نشده، امکان اکران فیلم های خارجی وجود ندارد.
۲۲:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


شهر فرنگ / اکران فیلم خارجی، آری یا نه؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author