شهر تاریخی سوریه در آستانه آزادی/ کاخ موزه تدمر آزاد شد

رسانه های سوریه از ورود ارتش این کشور به بخش غربی شهر تاریخی تدمر خبر دادند.
۰۷:۴۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ فروردین


خبر دانشجویی

کانون نماز

label, , , , , , , , ,

About the author