شهباززاده از پنجشنبه در تمرینات آلانیا اسپور

شهباززاده از پنجشنبه در تمرینات آلانیا اسپور
مهاجم استقلال که یکی دو روز است در کنار تیم آلانیا اسپور حضور دارد، از روز پنجشنبه تمریناتش را با این تیم استارت می زند.

شهباززاده از پنجشنبه در تمرینات آلانیا اسپور

مهاجم استقلال که یکی دو روز است در کنار تیم آلانیا اسپور حضور دارد، از روز پنجشنبه تمریناتش را با این تیم استارت می زند.
شهباززاده از پنجشنبه در تمرینات آلانیا اسپور

خرید بک لینک رنک 1

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author