شهادت یک فلسطینی

شهادت یک فلسطینی
یک فلسطینی در شمال کرانه باختری به شهادت رسید.
۱۷:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


شهادت یک فلسطینی

یک فلسطینی در شمال کرانه باختری به شهادت رسید.
۱۷:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


شهادت یک فلسطینی

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , ,

About the author