شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست
یک جوان فلسطینی ظهر جمعه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در ورودی غربی منطقه «سلواد» در شرق رام الله واقع در کرانه باختری به شهادت رسید.
۲۱:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

یک جوان فلسطینی ظهر جمعه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در ورودی غربی منطقه «سلواد» در شرق رام الله واقع در کرانه باختری به شهادت رسید.
۲۱:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author