شناسایی گسل جدید در تهران

شناسایی گسل جدید در تهران
سازمان ملی زمین شناسی از شناسایی یک گسل جوان از شرق تا غرب تهران خبر داد.
۲۰:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


شناسایی گسل جدید در تهران

سازمان ملی زمین شناسی از شناسایی یک گسل جوان از شرق تا غرب تهران خبر داد.
۲۰:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


شناسایی گسل جدید در تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author