شمسایی:برد برابر مراکش‌استرس را از تیم‌دور کرد

شمسایی:برد برابر مراکش‌استرس را از تیم‌دور کرد
کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال معتقد است با کسب اولین برد ایران در جام‌جهانی 2016، استرس از بازیکنان دور شده است.

شمسایی:برد برابر مراکش‌استرس را از تیم‌دور کرد

کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال معتقد است با کسب اولین برد ایران در جام‌جهانی 2016، استرس از بازیکنان دور شده است.
شمسایی:برد برابر مراکش‌استرس را از تیم‌دور کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author