شش بازی برای پایان دور رفت/ از شرق تا غرب به دنبال روسیه

شش بازی برای پایان دور رفت/ از شرق تا غرب به دنبال روسیه
فردا و در شش شهر، رقابت های انتخابی مرحله انتخابی آسیا برگزار خواهد شد، تیم ملی ایران در مالزی باید به مصاف سوریه برود.

شش بازی برای پایان دور رفت/ از شرق تا غرب به دنبال روسیه

فردا و در شش شهر، رقابت های انتخابی مرحله انتخابی آسیا برگزار خواهد شد، تیم ملی ایران در مالزی باید به مصاف سوریه برود.
شش بازی برای پایان دور رفت/ از شرق تا غرب به دنبال روسیه

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author