شریفات غایب بزرگ فولادی‌ها

شریفات غایب بزرگ فولادی‌ها
اسماعیل شریفات ستاره فولاد خوزستان به دلیل مصدومیت بازی با پرسپولیس را از دست داده است.

شریفات غایب بزرگ فولادی‌ها

اسماعیل شریفات ستاره فولاد خوزستان به دلیل مصدومیت بازی با پرسپولیس را از دست داده است.
شریفات غایب بزرگ فولادی‌ها

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author