شرط علی دایی برای سرمربیگری صبا

شرط علی دایی برای سرمربیگری صبا
سرمربی فصل گذشته صبای قم برای پذیرفتن ادامه همکاری‌اش با این تیم شرط و شروطی گذاشته  است.

شرط علی دایی برای سرمربیگری صبا

سرمربی فصل گذشته صبای قم برای پذیرفتن ادامه همکاری‌اش با این تیم شرط و شروطی گذاشته  است.
شرط علی دایی برای سرمربیگری صبا

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author