شرایط سخت علی کریمی در دینامو زاگرب

شرایط سخت علی کریمی در دینامو زاگرب
هافبک ملی پوش ایرانی دینامو زاگراب کار سختی برای اضافه شدن به تیم اصلی دارد و این هفته‌ها برای تیم دوم بازی می‌کند.

شرایط سخت علی کریمی در دینامو زاگرب

هافبک ملی پوش ایرانی دینامو زاگراب کار سختی برای اضافه شدن به تیم اصلی دارد و این هفته‌ها برای تیم دوم بازی می‌کند.
شرایط سخت علی کریمی در دینامو زاگرب

label, , , , , , , , , , , ,

About the author