شرایط حضور مجدد دانشگر در تمرینات تیم نفت تهران/ دانشگر: کاری که انجام دادم اشتباه بود

شرایط حضور مجدد دانشگر در تمرینات تیم نفت تهران/ دانشگر: کاری که انجام دادم اشتباه بود
 علی رغم عذرخواهی محمد دانشگر از علی دایی، این بازیکن باید در کمیته انضباطی باشگاه نفت حضور پیدا کند.

شرایط حضور مجدد دانشگر در تمرینات تیم نفت تهران/ دانشگر: کاری که انجام دادم اشتباه بود

 علی رغم عذرخواهی محمد دانشگر از علی دایی، این بازیکن باید در کمیته انضباطی باشگاه نفت حضور پیدا کند.
شرایط حضور مجدد دانشگر در تمرینات تیم نفت تهران/ دانشگر: کاری که انجام دادم اشتباه بود

خرید بک لینک رنک 7

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author