شرایط تیم ملی ایده آل است/ بازی سختی مقابل قطر داریم

شرایط تیم ملی ایده آل است/ بازی سختی مقابل قطر داریم
بازیکن تیم ملی فوتبال در حاشیه اولین تمرین پس از بازگشت از ایتالیا با ابراز رضایت از هماهنگی بازیکنان تیم ملی در اردوی ایتالیا، گفت: یک اردوی بسیار خوب را برگزار کردیم و توانستیم از لحاظ بدنسازی، تمرین های هماهنگی و تغذیه به شرایط ایده آل برسیم.
۲۱:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


شرایط تیم ملی ایده آل است/ بازی سختی مقابل قطر داریم

بازیکن تیم ملی فوتبال در حاشیه اولین تمرین پس از بازگشت از ایتالیا با ابراز رضایت از هماهنگی بازیکنان تیم ملی در اردوی ایتالیا، گفت: یک اردوی بسیار خوب را برگزار کردیم و توانستیم از لحاظ بدنسازی، تمرین های هماهنگی و تغذیه به شرایط ایده آل برسیم.
۲۱:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


شرایط تیم ملی ایده آل است/ بازی سختی مقابل قطر داریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author