شرایطم در هر دو ماده خوب است/ خدمتی: همه برای مدال به المپیک می‌روند

شرایطم در هر دو ماده خوب است/ خدمتی: همه برای مدال به المپیک می‌روند
ملی‌پوش تیراندازی ایران می‌گوید در دو ماده در المپیک شرکت می‌کند و شرایط خوبی هم برای حضور در این بازی‌ها دارد.

شرایطم در هر دو ماده خوب است/ خدمتی: همه برای مدال به المپیک می‌روند

ملی‌پوش تیراندازی ایران می‌گوید در دو ماده در المپیک شرکت می‌کند و شرایط خوبی هم برای حضور در این بازی‌ها دارد.
شرایطم در هر دو ماده خوب است/ خدمتی: همه برای مدال به المپیک می‌روند

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author