شب سن سیرو، شب جبران مافات CR7(عکس)

شب سن سیرو، شب جبران مافات CR7(عکس)
کریس رونالدو با پنالتی ای که گل کرد و باعث قهرمانی رئال در اروپا شد، یک لحظه تاریخی دیگر در دوران فوتبالش رقم زد. این شاید به یادماندنی ترین پنالتی رونالدو بود؛ پنالتی ای که بغض کریس را شکست.

شب سن سیرو، شب جبران مافات CR7(عکس)

کریس رونالدو با پنالتی ای که گل کرد و باعث قهرمانی رئال در اروپا شد، یک لحظه تاریخی دیگر در دوران فوتبالش رقم زد. این شاید به یادماندنی ترین پنالتی رونالدو بود؛ پنالتی ای که بغض کریس را شکست.
شب سن سیرو، شب جبران مافات CR7(عکس)

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author