شب خداحافظی ستاره‌های استقلال و ذوب‌(عکس)

شب خداحافظی ستاره‌های استقلال و ذوب‌(عکس)
دو بازیکن کلیدی این فصل استقلال و ذوب‌آهن بعد از فینال امشب از هم‌تیمی‌های خود خداحافظی می‌کنند.

شب خداحافظی ستاره‌های استقلال و ذوب‌(عکس)

دو بازیکن کلیدی این فصل استقلال و ذوب‌آهن بعد از فینال امشب از هم‌تیمی‌های خود خداحافظی می‌کنند.
شب خداحافظی ستاره‌های استقلال و ذوب‌(عکس)

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author