شایعه جنجال مهاجم استقلال در رختکن/ از خیلی‌ها بهترم اما خطم می زنند!

شایعه جنجال مهاجم استقلال در رختکن/ از خیلی‌ها بهترم اما خطم می زنند!
پس از خط خوردن از ترکیب استقلال شایعه شده که بازیکن جوان آبی‌ها نسبت به این تصمیم اعتراض کرده است.

شایعه جنجال مهاجم استقلال در رختکن/ از خیلی‌ها بهترم اما خطم می زنند!

پس از خط خوردن از ترکیب استقلال شایعه شده که بازیکن جوان آبی‌ها نسبت به این تصمیم اعتراض کرده است.
شایعه جنجال مهاجم استقلال در رختکن/ از خیلی‌ها بهترم اما خطم می زنند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author