شاگرد به استاد متعهد ماند/ کولیبالی سپاهانی شد

شاگرد به استاد متعهد ماند/ کولیبالی سپاهانی شد
تسنیم نوشت:پس از قهرمانی تیم استقلال خوزستان در لیگ پانزدهم قرارداد سه بازیکن کلیدی این تیم یعنی موسی کولیبالی، محمد طیبی و فرناندو دخسوس با این باشگاه به پایان رسید.

شاگرد به استاد متعهد ماند/ کولیبالی سپاهانی شد

تسنیم نوشت:پس از قهرمانی تیم استقلال خوزستان در لیگ پانزدهم قرارداد سه بازیکن کلیدی این تیم یعنی موسی کولیبالی، محمد طیبی و فرناندو دخسوس با این باشگاه به پایان رسید.
شاگرد به استاد متعهد ماند/ کولیبالی سپاهانی شد

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author