شاگردان گل محمدی از 2 برابر هم می‌گذرند

شاگردان گل محمدی از 2 برابر هم می‌گذرند
ذوب آهن صاحب بهترین میانگین امتیاز بین تیم‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا در 15 سال گذشته بوده است.

شاگردان گل محمدی از 2 برابر هم می‌گذرند

ذوب آهن صاحب بهترین میانگین امتیاز بین تیم‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا در 15 سال گذشته بوده است.
شاگردان گل محمدی از 2 برابر هم می‌گذرند

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author