شاگردان نوری شگفتی ساز شدند/ بسکتبالیست‌های جوان از سد چین گذشتند

شاگردان نوری شگفتی ساز شدند/ بسکتبالیست‌های جوان از سد چین گذشتند
تیم والیبال بسکتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر 18 سال آسیا بر تیم بدون شکست چین غلبه کرد.

شاگردان نوری شگفتی ساز شدند/ بسکتبالیست‌های جوان از سد چین گذشتند

تیم والیبال بسکتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر 18 سال آسیا بر تیم بدون شکست چین غلبه کرد.
شاگردان نوری شگفتی ساز شدند/ بسکتبالیست‌های جوان از سد چین گذشتند

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author