شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی

شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی
ستاره ایرانی بعد از سفر چند روزه به ایران و انجام امور شخصی دوباره به قطر بازگشت تا در تمرینات تیم باشگاهی اش حاضر باشد.

شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی

ستاره ایرانی بعد از سفر چند روزه به ایران و انجام امور شخصی دوباره به قطر بازگشت تا در تمرینات تیم باشگاهی اش حاضر باشد.
شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author