شاگردان برانکو تمرینات تاکتیکی را مرور کردند/ حضور مدیرعامل العوروبا در تمرین پرسپولیس

شاگردان برانکو تمرینات تاکتیکی را مرور کردند/ حضور مدیرعامل العوروبا در تمرین پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه العوروبا، تماشاگر ویژه اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در کشور عمان بود.

شاگردان برانکو تمرینات تاکتیکی را مرور کردند/ حضور مدیرعامل العوروبا در تمرین پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه العوروبا، تماشاگر ویژه اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در کشور عمان بود.
شاگردان برانکو تمرینات تاکتیکی را مرور کردند/ حضور مدیرعامل العوروبا در تمرین پرسپولیس

تکنولوژی جدید

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author