شارژ روحی امیدهای پرسپولیس توسط برانکو پیش از دربی امروز

شارژ روحی امیدهای پرسپولیس توسط برانکو پیش از دربی امروز
اعضای تیم فوتبال امید پرسپولیس پیش از بازی امروز خود برابر استقلال، برای دیدار با برانکو و صرف ناهار، در ورزشگاه شهید کاظمی حضور پیدا کردند.

شارژ روحی امیدهای پرسپولیس توسط برانکو پیش از دربی امروز

اعضای تیم فوتبال امید پرسپولیس پیش از بازی امروز خود برابر استقلال، برای دیدار با برانکو و صرف ناهار، در ورزشگاه شهید کاظمی حضور پیدا کردند.
شارژ روحی امیدهای پرسپولیس توسط برانکو پیش از دربی امروز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author