سیچلو: فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی با من صحبت نکرده

سیچلو: فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی با من صحبت نکرده
خوان سیچلو مربی آرژانتینی تیم ملی والیبال چند ساعت بعد از ورود به تهران در خانه والیبال دو بازی هفته اول لیگ برتر را تماشا کرد.

سیچلو: فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی با من صحبت نکرده

خوان سیچلو مربی آرژانتینی تیم ملی والیبال چند ساعت بعد از ورود به تهران در خانه والیبال دو بازی هفته اول لیگ برتر را تماشا کرد.
سیچلو: فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی با من صحبت نکرده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author