سیمئونه: به ییروزی در لالیگا نیاز داشتیم

سیمئونه: به ییروزی در لالیگا نیاز داشتیم
دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید برد امروز تیمش در برابر اوساسونا را بسیار مهم ارزیابی کرد.

سیمئونه: به ییروزی در لالیگا نیاز داشتیم

دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید برد امروز تیمش در برابر اوساسونا را بسیار مهم ارزیابی کرد.
سیمئونه: به ییروزی در لالیگا نیاز داشتیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author