سیل در آلمان ۴ نفر را کشت

سیل در آلمان ۴ نفر را کشت
بارندگی و سیل در جنوب غربی آلمان ۴ کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.
۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


سیل در آلمان ۴ نفر را کشت

بارندگی و سیل در جنوب غربی آلمان ۴ کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.
۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


سیل در آلمان ۴ نفر را کشت

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author