سیلاب در نپال جان بیش از ۱۰۰ تن را گرفت

سیلاب در نپال جان بیش از ۱۰۰ تن را گرفت
سیلاب در مناطق مختلف نپال، جان بیش از صد نفر را گرفته است.
۰۹:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


سیلاب در نپال جان بیش از ۱۰۰ تن را گرفت

سیلاب در مناطق مختلف نپال، جان بیش از صد نفر را گرفته است.
۰۹:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


سیلاب در نپال جان بیش از ۱۰۰ تن را گرفت

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author