سیف خبر داد: 58 هزار ال سی خارجی بعد از برجام صادر شده است

سیف خبر داد: 58 هزار ال سی خارجی بعد از برجام صادر شده است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از برجام بیش از 58 هزار گشایش اعتباری صادر شده و 472 رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است.

سیف خبر داد: 58 هزار ال سی خارجی بعد از برجام صادر شده است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از برجام بیش از 58 هزار گشایش اعتباری صادر شده و 472 رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است.
سیف خبر داد: 58 هزار ال سی خارجی بعد از برجام صادر شده است

خرید بک لینک رنک 6

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author