سیزده بدر در زیر چادرهای خانوادگی

سیزده بدر در زیر چادرهای خانوادگی
آخرین روز از تعطیلات نوروزی در تقویم ایرانی با عنوان روز طبیعت نام گذاری شده است؛ امروز هوای سرد و بارانی خانوادهای زیادی را خانه نشین کرد اما بسیاری هم از جمله شهروندان تهرانی برای سپری کردن این روز به طبیعت رفتند که مجبور شدند در چادر و یا مکان های سرپوشیده روز طبیعت را بگذرانند.
۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


سیزده بدر در زیر چادرهای خانوادگی

آخرین روز از تعطیلات نوروزی در تقویم ایرانی با عنوان روز طبیعت نام گذاری شده است؛ امروز هوای سرد و بارانی خانوادهای زیادی را خانه نشین کرد اما بسیاری هم از جمله شهروندان تهرانی برای سپری کردن این روز به طبیعت رفتند که مجبور شدند در چادر و یا مکان های سرپوشیده روز طبیعت را بگذرانند.
۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


سیزده بدر در زیر چادرهای خانوادگی

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author