سید جلال: ۱۰نفره حمله کردیم،حیف که نبردیم

سید جلال: ۱۰نفره حمله کردیم،حیف که نبردیم
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است بعضی از خطاهای بازیکنان پیکان توسط داور دیده نشده است.

سید جلال: ۱۰نفره حمله کردیم،حیف که نبردیم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است بعضی از خطاهای بازیکنان پیکان توسط داور دیده نشده است.
سید جلال: ۱۰نفره حمله کردیم،حیف که نبردیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author