سید بدرالدین: ریشه فتنه های جهان اسلام امریکاست

سید بدرالدین: ریشه فتنه های جهان اسلام امریکاست
دبیرکل جنبش انصارالله یمن تاکید کرد ریشه تمام فتنه ها و بحران های سال های اخیر جهان اسلام، اقدامات آشکار و پنهان امریکا و متحدانش است.
۱۸:۲۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


سید بدرالدین: ریشه فتنه های جهان اسلام امریکاست

دبیرکل جنبش انصارالله یمن تاکید کرد ریشه تمام فتنه ها و بحران های سال های اخیر جهان اسلام، اقدامات آشکار و پنهان امریکا و متحدانش است.
۱۸:۲۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


سید بدرالدین: ریشه فتنه های جهان اسلام امریکاست

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author