سیدجلال:هنوز به جام جهانی نرفته‌ایم/افتخار می‌کنم که یکی از انتخاب‌های فرانس فوتبال بودم

سیدجلال:هنوز به جام جهانی نرفته‌ایم/افتخار می‌کنم که یکی از انتخاب‌های فرانس فوتبال بودم
تسنیم نوشت:کاپیتان ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس گفت:نتیجه اردوهای تیم‌ملی را در در دو بازی سخت اخیر دیدیم،اما کوچک‌ترین لغزش در ادامه بازی‌ها یعنی از دست رفتن جام جهانی.

سیدجلال:هنوز به جام جهانی نرفته‌ایم/افتخار می‌کنم که یکی از انتخاب‌های فرانس فوتبال بودم

تسنیم نوشت:کاپیتان ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس گفت:نتیجه اردوهای تیم‌ملی را در در دو بازی سخت اخیر دیدیم،اما کوچک‌ترین لغزش در ادامه بازی‌ها یعنی از دست رفتن جام جهانی.
سیدجلال:هنوز به جام جهانی نرفته‌ایم/افتخار می‌کنم که یکی از انتخاب‌های فرانس فوتبال بودم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author