سکوی قهرمانی آسیا پرید/ پایان کار پسران کاراته کا با کسب 25 مدال

سکوی قهرمانی آسیا پرید/ پایان کار پسران کاراته کا با کسب 25 مدال
تیم ملی کاراته پسران ایران در پایان پانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا عنوان قهرمانی دوره قبل را از دست داد و روی سکوی دوم قرار گرفت.

سکوی قهرمانی آسیا پرید/ پایان کار پسران کاراته کا با کسب 25 مدال

تیم ملی کاراته پسران ایران در پایان پانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا عنوان قهرمانی دوره قبل را از دست داد و روی سکوی دوم قرار گرفت.
سکوی قهرمانی آسیا پرید/ پایان کار پسران کاراته کا با کسب 25 مدال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author