سکوی سوم میزبان محجبه ها (عکس)

سکوی سوم میزبان محجبه ها (عکس)
هدایا ملک مصری و کیمیا علیزاده برنده های مدال برنز وزن 57 کیلوگرم تکواندو المپیک بودند تا تصویر این دو کنار هم سوژه عکاسان باشد.

سکوی سوم میزبان محجبه ها (عکس)

هدایا ملک مصری و کیمیا علیزاده برنده های مدال برنز وزن 57 کیلوگرم تکواندو المپیک بودند تا تصویر این دو کنار هم سوژه عکاسان باشد.
سکوی سوم میزبان محجبه ها (عکس)

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author