سپاهان تغییرات زیادی کرده بود/ خرسند نیا: صددرصد برای برد آمده بودیم

سپاهان تغییرات زیادی کرده بود/ خرسند نیا: صددرصد برای برد آمده بودیم
محمدرضا خرسند‌نیا که در فصل گذشته در لیست خروجی باشگاه استقلال قرار گرفت به تیم پدیده پیوست و در بازی شب گذشته پدیده مقابل سپاهان در نیمه دوم به میدان رفت.

سپاهان تغییرات زیادی کرده بود/ خرسند نیا: صددرصد برای برد آمده بودیم

محمدرضا خرسند‌نیا که در فصل گذشته در لیست خروجی باشگاه استقلال قرار گرفت به تیم پدیده پیوست و در بازی شب گذشته پدیده مقابل سپاهان در نیمه دوم به میدان رفت.
سپاهان تغییرات زیادی کرده بود/ خرسند نیا: صددرصد برای برد آمده بودیم

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author