سومین مرحله از رایزنی های ظریف در غرب آفریقا

سومین مرحله از رایزنی های ظریف در غرب آفریقا
وزیر امور خارجه که در سومین مرحله از سفر به غرب آفریقا به گینه کوناکری رفته با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد.
۰۷:۴۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


سومین مرحله از رایزنی های ظریف در غرب آفریقا

وزیر امور خارجه که در سومین مرحله از سفر به غرب آفریقا به گینه کوناکری رفته با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد.
۰۷:۴۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


سومین مرحله از رایزنی های ظریف در غرب آفریقا

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author