سوارز: من چهره جذابی برای بردن توپ طلا نیستم

سوارز: من چهره جذابی برای بردن توپ طلا نیستم
لوییس سوارز، ستاره گلزن بارسلونا معتقد است مسائلی به جز عملکرد درون زمین مسابقه برای بردن جایزه توپ طلا موثر است.​​​​​​​

سوارز: من چهره جذابی برای بردن توپ طلا نیستم

لوییس سوارز، ستاره گلزن بارسلونا معتقد است مسائلی به جز عملکرد درون زمین مسابقه برای بردن جایزه توپ طلا موثر است.​​​​​​​
سوارز: من چهره جذابی برای بردن توپ طلا نیستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author