سه مدال برای تالوکاران ایران در روز نخست

سه مدال برای تالوکاران ایران در روز نخست
تالوکاران ایران در نخستین روز از مسابقات جام جهانی به سه مدال (یک نقره و دو برنز) دست یافتند.

سه مدال برای تالوکاران ایران در روز نخست

تالوکاران ایران در نخستین روز از مسابقات جام جهانی به سه مدال (یک نقره و دو برنز) دست یافتند.
سه مدال برای تالوکاران ایران در روز نخست

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author