سه فرنگی‌کار به رده‌بندی رسیدند/ عیسوند فینالیست شد

سه فرنگی‌کار به رده‌بندی رسیدند/ عیسوند فینالیست شد
در روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان در ترکیه، یک نماینده ایران به دیدار فینال و سه نماینده دیگر به دیدار رده بندی راه یافتند.

سه فرنگی‌کار به رده‌بندی رسیدند/ عیسوند فینالیست شد

در روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان در ترکیه، یک نماینده ایران به دیدار فینال و سه نماینده دیگر به دیدار رده بندی راه یافتند.
سه فرنگی‌کار به رده‌بندی رسیدند/ عیسوند فینالیست شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author