سه شنبه آینده، شب کیارستمی می‌شود

سه شنبه آینده، شب کیارستمی می‌شود
ایسنا نوشت: هفتمین شب کارگردانان سینمای ایران با عنوان شب عباس کیارستمی برگزار می‌شود.

سه شنبه آینده، شب کیارستمی می‌شود

ایسنا نوشت: هفتمین شب کارگردانان سینمای ایران با عنوان شب عباس کیارستمی برگزار می‌شود.
سه شنبه آینده، شب کیارستمی می‌شود

خرید رنک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author