سه باشگاه خواهان جذب سرخیو اگوئرو

سه باشگاه خواهان جذب سرخیو اگوئرو
دیلی اکسپرس مدعی شد که سرخیو آگوئرو در لیست خروج باشگاه منچسترسیتی قرار گرفته و چندین باشگاه نیز خواهان جذب او هستند.

سه باشگاه خواهان جذب سرخیو اگوئرو

دیلی اکسپرس مدعی شد که سرخیو آگوئرو در لیست خروج باشگاه منچسترسیتی قرار گرفته و چندین باشگاه نیز خواهان جذب او هستند.
سه باشگاه خواهان جذب سرخیو اگوئرو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author