سه امتیاز در آزادی یخ بست/ استقلال حریف تیم ۱۰نفره نشد/ تساوی مقابل گسترش فولاد در ورزشگاه سرد

سه امتیاز در آزادی یخ بست/ استقلال حریف تیم ۱۰نفره نشد/ تساوی مقابل گسترش فولاد در ورزشگاه سرد
تیم‌های استقلال تهران و گسترش‌فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی به تساوی رسیدند.

سه امتیاز در آزادی یخ بست/ استقلال حریف تیم ۱۰نفره نشد/ تساوی مقابل گسترش فولاد در ورزشگاه سرد

تیم‌های استقلال تهران و گسترش‌فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی به تساوی رسیدند.
سه امتیاز در آزادی یخ بست/ استقلال حریف تیم ۱۰نفره نشد/ تساوی مقابل گسترش فولاد در ورزشگاه سرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author