سهم خواهی بارسلونا از انتقال گابیگل به اینتر

سهم خواهی بارسلونا از انتقال گابیگل به اینتر
باشگاه بارسلونا 7.9 میلیون یورو از باشکاه سانتوس برزیل به علت انتقال گابیگل به اینتر طلب کرده است.

سهم خواهی بارسلونا از انتقال گابیگل به اینتر

باشگاه بارسلونا 7.9 میلیون یورو از باشکاه سانتوس برزیل به علت انتقال گابیگل به اینتر طلب کرده است.
سهم خواهی بارسلونا از انتقال گابیگل به اینتر

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author