سلفی بهداد، رامبد، جناب خان (عکس)

سلفی بهداد، رامبد، جناب خان (عکس)
برنامه خندوانه شب گذشته با حضور قهرمان وزنه برداری جهان بهداد سلیمی برگزار شد.

سلفی بهداد، رامبد، جناب خان (عکس)

برنامه خندوانه شب گذشته با حضور قهرمان وزنه برداری جهان بهداد سلیمی برگزار شد.
سلفی بهداد، رامبد، جناب خان (عکس)

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author