سلامت آیندگان در گرو ترویج شیوه زندگی سالم

سلامت آیندگان در گرو ترویج شیوه زندگی سالم
رئیس هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضوی با بیان اینکه گسترش بازی های رایانه ای، کاهش تحرک، استفاده از غذاهای شور و مضر، نسل آینده کشورمان را تهدید می کند، گفت: باید به جای متمرکز شدن بر درمان، ترویج سبک زندگی سالم را در دستور کار قرار دهیم.
۲۱:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


سلامت آیندگان در گرو ترویج شیوه زندگی سالم

رئیس هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضوی با بیان اینکه گسترش بازی های رایانه ای، کاهش تحرک، استفاده از غذاهای شور و مضر، نسل آینده کشورمان را تهدید می کند، گفت: باید به جای متمرکز شدن بر درمان، ترویج سبک زندگی سالم را در دستور کار قرار دهیم.
۲۱:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


سلامت آیندگان در گرو ترویج شیوه زندگی سالم

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author