سقوط سوخو ی روسی

سقوط سوخو ی روسی
یک فروند هواپیمای سوخو ۲۵ در روسیه سقوط کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


سقوط سوخو ی روسی

یک فروند هواپیمای سوخو ۲۵ در روسیه سقوط کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


سقوط سوخو ی روسی

گوشی

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author