سقوط ارزش سهام بوئینگ

سقوط ارزش سهام بوئینگ
ارزش سهام شرکت بوئینگ در پی بروز مشکل در مواد سازنده بدنه هواپیمای ۷۸۷ سقوط کرد.
۱۰:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


سقوط ارزش سهام بوئینگ

ارزش سهام شرکت بوئینگ در پی بروز مشکل در مواد سازنده بدنه هواپیمای ۷۸۷ سقوط کرد.
۱۰:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


سقوط ارزش سهام بوئینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author