سفر هیئت اقتصادی ایران به اتریش

سفر هیئت اقتصادی ایران به اتریش
هیئت اقتصادی و تجاری ایران شامل ۱۱۰ فعال اقتصادی امروز به اتریش سفر می کند.
۱۰:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


سفر هیئت اقتصادی ایران به اتریش

هیئت اقتصادی و تجاری ایران شامل ۱۱۰ فعال اقتصادی امروز به اتریش سفر می کند.
۱۰:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


سفر هیئت اقتصادی ایران به اتریش

کرمان نیوز

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author