سعودی ها به دنبال دشمن فرضی، اینبار شهاب حسینی!

سعودی ها به دنبال دشمن فرضی، اینبار شهاب حسینی!
یک روزنامه سعودی با اشاره به موفقیت شهاب حسینی در جشنواره سینمایی کن و سابقه فرهنگی درخشان ایران در تاریخ تمدن اسلامی، مدعی شد که امروز هم فرهنگ ایران، به ویژه سینمای آن، بیش از سیاست این کشور برای سعودی‌ها خطرناک است!
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


سعودی ها به دنبال دشمن فرضی، اینبار شهاب حسینی!

یک روزنامه سعودی با اشاره به موفقیت شهاب حسینی در جشنواره سینمایی کن و سابقه فرهنگی درخشان ایران در تاریخ تمدن اسلامی، مدعی شد که امروز هم فرهنگ ایران، به ویژه سینمای آن، بیش از سیاست این کشور برای سعودی‌ها خطرناک است!
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


سعودی ها به دنبال دشمن فرضی، اینبار شهاب حسینی!

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author