سعودی ادعا کرد: عمان میزبان بازی های نمایندگان ایران برابر عربستان

سعودی ادعا کرد: عمان میزبان بازی های نمایندگان ایران برابر عربستان
ایسنا نوشت: مدیر رسانه ای فدراسیون فوتبال عربستان مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا کشور عمان را به عنوان میزبان بازی های نمایندگان ایران با عربستان در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد.

سعودی ادعا کرد: عمان میزبان بازی های نمایندگان ایران برابر عربستان

ایسنا نوشت: مدیر رسانه ای فدراسیون فوتبال عربستان مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا کشور عمان را به عنوان میزبان بازی های نمایندگان ایران با عربستان در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد.
سعودی ادعا کرد: عمان میزبان بازی های نمایندگان ایران برابر عربستان

اس ام اس جدید

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author